HendrikVerlegen | Shy

In zichzelf gekeerd en verstild presenteert zich het staand vrouwelijk figuur op het schilderij. In een omgeving die bestaat uit een aantal uiteenlopende en in elkaar overgaande zachte kleurvlekken. Over de onderste helft is losjes een laag blauw aangebracht waardoor de associatie met een baadster ontstaat. Met ontbloot bovenlijf, dat nooit zon zag of helder verlicht en daardoor kwetsbaar ogend houdt zij met gebogen armen voor de borst haar handen onder de kin. Door dit gebaar beweegt het oog van de kijker tussen de buik beneneden naar het hoofd boven, waar de lichtval net iets meer is ingewerkt. De haarpartij bestaat uit wat grotere platte, collageachtige vormen en isoleren daarmee het gelaat. Iets vergelijkbaars gebeurt met de aflopende lendendoek onder de buik.

__________________________________________________________________________

Shy

The standing female figure in the painting presents itself as introverted and tranquil. In an environment that consists of a number of diverse and soft color spots that merge into each other. A layer of blue has been loosely applied to the bottom half, creating the association with a bather. With her bare torso, which has never seen the sun of been brightly lit and therefore looks vulnerable, she holds her hands under her chin with her arms bent in front of her chest. This gesture moves the viewer’s eye between the stomach and the bottom to the head above, where the light is slightly more integrated. The hair part consists of somewhat larger flat, collage-like shapes and thus isolates the face. Something similar happens with the sloping loincloth under the abdomen.

80 x 60 cm
Olieverfschilderij op linnen

Winter 2020