HendrikVerblind door schittering

Verblind door schittering

Verblind door schittering
Weten dat we verdwaald zijn

Desolaat blijft alleen het gevoel
Het vertelt ons wat we diep van binnen altijd al wisten

Druk bezig met van alles
Overleven in een verstikkende massa
In een jungle van oppervlakkigheid

Onzeker over wat we achterlaten
Toch zien dat het volslagen onbelangrijk is

Onzeker
Twijfel over hoe nu verder

Niet weten

De geuren het geschreeuw in de verte
De verdwijnende onzin

Niet weten

Warm gevoel
Wachten tot de wind komt

 

__________________________________________________________________________

Blinded by glare

Blinded by glare

Knowing we’re lost

Only the feeling remains desolate

It tells us what we always knew deep down

Busy with everything

Surviving in a suffocating crowd

In a jungle of superficiality

Unsure about what we leave behind

Yet seeing that it is completely unimportant

Uncertain

Doubts about how to proceed

Not knowing

The smells the screams in the distance

The disappearing nonsense

Not knowing

Warm feeling

Waiting for the wind to come